PARTNERS

Er zijn bedrijven waarin inkoop een meerjarig contract heeft afgesloten met een groot detacheringsbureau voor de inhuur van ICT krachten. Meerdere malen komt het voor dat de ICT afdeling toch de opdracht gunt aan JIJ Detachering vanwege de goede service en relatiemanagement. Wij verkrijgen dan de opdracht via het gecontracteerde bureau, die hiervoor een van tevoren afgesproken fee ontvangt.